online

Fakturácia

Spustili sme novú verziu "online Fakturácie" na adrese www.onlinefakturacia.sk

Nová verzia rozširuje možnosti tohto systému a pridáva modernejší vzhľad s využitím modernejších prostriedkov. Už zaregistrovaní užívatelia sa nemusia registrovať. Preniesli sme tam všetky údaje z tejto verzie (ak budete pridávať doklady to tejto verzie, tak vystavené doklady tam už nebudú).

Online fakturácia

Online fakturácia je webová online aplikácia, ktorá Vám uľahčí vytváranie Vašich faktúr. Hlavnou výhodou systému je prístup k Vašim faktúram všade, kde je možné pripojenie do internetu.

Na počítači nemusíte mať nainštalovaný žiadny program okrem prehliadača - odporúčame použiť Mozilla Firefox, v ktorom bola kontrolovaná každá zmena pri vývoji programu.

Tento náš fakturačný systém si môžete bezplatne na 30 dní vyskúšať s BASIC programom, po jednoduchej registrácii. Po 30 dňoch sa rozhodnete, aký prínos by mal fakturačný systém pre Vašu spoločnosť.

 

registrovať zadarmo         objednať službu        

 

Funkcie fakturačného systému

vzorVystavovanie dokumentov (faktúr, dodacích listov, predfaktúr, dobropisov, príjmových dokladov...) - všetky typy dokumentov vystavujeme na začiatku ako faktúru.

Tlačové zostavy a export do PDF - možnosť tlače dokumentu priamo z obrazovky, alebo export do PDF súboru.

Viacjazyčná podpora - a to aj pre užívateľské rozhranie, aj pre tlačové zostavy - SLOVENSKY, ANGLICKY, MAĎARSKY.

Profil firmy - Editovateľný profil firmy obsahujúci základné a kontaktné informácie vrátane pečiatky a loga.

Zoznam odberateľov - prehľadný editovateľný zoznam Vašich zákazníkov.

Bankové účty - prehľadný editovateľný zoznam Vašich bankových účtov.

Zoznam sortimentu - k urýchleniu fakturácie často používaného sortimentu, záznam obsahuje aj príslušné informácie o produkte ako názov, množstvo, MJ, cena, DPH, a poznámku.

Zoznam užívateľských textov a špecifikácií dokumentov - ďalšie zoznamy pomocných textov.

Viac užívateľských kont, pre jednu firmu - kvôli prehľadnosi, kto-čo vystavil.

 

Užívateľské programy systému

 

Program Počet faktúr za mesiac Počet odberateľov Počet uživateľov Počet položiek sortimentu Počet bankových účtov Počet užívateľských textov Počet špecifikácií dokladu Cena bez DPH / rok
Basic 10 10 1 50 1 bez limitu bez limitu
19,00 EUR
Standard 100 bez limitu 3 bez limitu 5 bez limitu bez limitu
59,00 EUR
Premium bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
99,00 EUR

Ceny sú platné od 1.1.2013